alleen met koptelefoon!

Klaar voor een binaural beat ervaring?

Misschien heb je wel eens gehoord van hersengolven?
Trillingsfrequentie van de hersenen?

Je moet je zo voorstellen dat elke bewustzijnsstaat (dus wakker zijn, autorijden, studeren, mediteren etc.) een bepaalde trillingsfrequentie van onze hersenen weergeeft.

De vijf frequenties waarop onze hersenen trillen zijn:
Gamma, Beta, Alfa, Theta en Delta.

Kort gezegd:

  • Gamma – 30 – 100 hertz – zeer alert, hoog bewustzijn, geheugen – 
  • Beta – 14 – 30 hertz – energie, focus, actief
  • Alfa – 9 – 13 hertz – fysiek en mentaal ontspannen,
  • Theta – 4 – 8 hertz – meditatie, diepe ontspanning, creativiteit, trance
  • Delta – 4 hertz – diepe slaap, helend

Door meditatie in een andere bewustzijnsstaat komen?

Als je mediteert kun je een gamma staat naar een alfa of theta staat komen. Je beïnvloedt je hersengolven door de meditatie.
Dit kost echter best wat oefening om deze verandering in je hersenen te doen laten plaatsvinden. 

 

Met muziek, en in dit geval met binaural beats kan je je hersenen zo beïnvloeden dat je nog gemakkelijker van een gamma staat naar een alfa of theta staat kunt komen. 

Met Binaural Beats dus?

Yes. Door naar binaural beats (in combinatie met een geleide meditatie) te luisteren help je jouw hersenen om in een andere bewustzijnsstaat te komen. Door te luisteren naar binaurale beats kun je de frequentie van de hersenen veranderen  naar een andere staat. Sommige mensen gebruiken ze om gemakkelijker te ontspannen, profiteren meer van hun creatieve kant om een probleem op te lossen of efficiënter te werken, of zelfs om affirmaties in hun onderbewustzijn te planten om zichzelf te herprogrammeren zoals in hypnose.
De afgelopen maanden en komende maanden ben ik bezig met het #projectBB waarvoor ik in elk geval 25 binaural beats zal 
componeren, en ook veel geleiden meditaties / hypnoses zal opnemen. Later meer hierover 🙂 

Hoe werkt dat dan?


Een binaural beat is een muziekstuk waarbij er twee tonen worden afgespeeld die aan elke oor een andere frequentie afgeven. De tonen links en rechts zijn dus net iets verschillend –  hoger of lager van elkaar.

Omdat je links een andere toon registreert dan rechts, willen je hersenen de toon compenseren. 

Links hoor je bijvoorbeeld 55 hertz, en rechts 66 hertz, dan is de verschiltoon 11 hertz. Wat ervoor zorgt dat je hersenen op 11 hertz gaan trillen – en waardoor je dus in een alfa staat komt. 

Dus de trillingsfrequentie van de hersenen veranderen?

Je beïnvloedt inderdaad via het gehoor je hersengolven door aan beide oren verschillend toonhoogtes af te geven, waardoor je hersenen eigenlijk een 3e toon maken. En dat is waar je hersenen op een andere frequentie gaan trillen. 

Je kunt dus heel bewust van een gamma staat naar een alfa staat gaan door het gebruik van muziek. 

Binaural beats kunnen verschillende doeleinden hebben. Sommige worden gebruikt om beter te kunnen studeren, maar in mijn geval maak ik de meeste binaural beats om van gamma naar alfa of theta staat te kunnen komen.

Wanneer is het luisteren van binaural beats gevaarlijk?

Als je een gezond mens bent is het alles behalve gevaarlijk. 

Je moet binaural beats niet gebruiken bij hartproblemen omdat binaural beats invloed kunnen hebben op je hartritme bij het wisselen van bewustzijnsstaat. Ook bij zwangerschap wordt het hierom afgeraden zowel voor moeder als de mogelijke invloed op de baby. Verder is het af te raden te gebruiken als je onder invloed van drugs bent of psychische problemen hebt. Uiteraard moet je alleen naar deze tracks luisteren als je op een veilige plek bent waar je niet met gevaarlijke machines werkt of deelneemt aan het verkeer. 

Waarom is het zo handig om binaural beats in te zetten?


Binaural beats helpen de luisteraar om gemakkelijk in een andere bewustzijnsstaat te kunnen komen. Daarom vind ik het zelf erg fijn om te gebruiken voor geleide meditaties en hypnoses. 

Hoe gebruik je binaural beats?

Binaural beats in de praktijk: 

  • het effect van binaural beats is alleen te merken met een een koptelefoon,
  • Je kunt binaural beats luisteren, dus allen de tonen of muziek op te zetten,
  • Je kunt het gebruiken onder een geleide meditatie,
  • In alfaa en theta staat ben je 200 keer meer ontvankelijk voor (positieve) suggesties!

alleen met koptelefoon!

Luister hier gratis een geleide meditatie met een binaural beat voor meer zelfvertrouwen!

error: Content is protected !!