Algemene voorwaarden (Buma Stemra Sabam) rechtenvrije stockmuziek

Algemene voowaarden

Door het aankopen van een muziektrack op www.muziekfabriekonline.nl ga je akkoord met de volgende licentievoorwaarden.

Alle muziek op www.muziekfabriekonline.nl is gecomponeerd door mijzelf, Elianne Rumahloine.
Ik ben niet aangesloten bij Buma Stemra | Sena | Sabam. De muzieklicentie die wordt aangeboden is dus 100% rechtenvrij te gebruiken.

Prijzen
Componisten zijn vrijgesteld van BTW. Daarom worden deze niet vermeld op de website.
www.muziekfabriekonline.nl behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving vooraf prijswijzigingen van de licenties en van de producten in de webwinkel door te voeren.

Aanbod
www.muziekfabriekonline.nl behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving vooraf wijzigingen in het aanbod op de website en webshop door te voeren.

Licentievoorwaarden
Zodra je muziek hebt afgenomen bij www.muziekfabriekonline.nl heb je een licentie gekocht voor het gebruik van het desbetreffende muziekstuk.

* Heb je de muziektrack(s) gedownload onder een membership licentie en de track(s) gedownload met een speciale membership code, dan zijn daarop  deze voorwaarden van toepassing

Wat houdt het hebben van een licentie in?

Je mag:

  • De muziek voor commerciële en niet commerciële doeleinden gebruiken,
  • Je mag de muziek in stukjes knippen, inkorten en delen herhalen (loopen) zodat deze past bij jouw productie,
  • De muziek gebruiken voor elke off en online productie zonder extra kosten,
  • De muziek gebruiken zonder mij als componist te vermelden. (Mag wel natuurlijk 🙂 )
  • Je mag de muziek eindeloos gebruiken voor jouw eigen producties.

Dit mag niet met mijn muziek:

  • Er overheen zingen of rappen,
  • Aangeven dat jij de componist of producer bent van de muziek,
  • De muziek remixen of bewerken met andere effecten,
  • De muziek of de licentie doorverkopen en of ‘delen’ met anderen.
  • Een licentie is dus strikt persoonlijk en kunnen niet worden gedeeld of overgedragen.

Lees hier wat het hebben van een membership inhoudt. 

Wijziging van de licentievoorwaarden
www.muziekfabriekonline.nl behoudt zich het recht voor om de licentievoorwaarden te wijzigen.
In alle gevallen blijven de licentievoorwaarden actief van de muziektrack track ten tijde van aankoop.

Levering & Digitale downloads
Na een succesvolle betaling heb je direct toegang  tot de bestelling. De download link is te vinden op de afgeronde betaalpagina. Ook ontvang je een order bevestigings email met download links.

Met de download links kun je de muziek maximaal 3 keer downloaden.
Deze links blijven 7 dagen geldig. Daarna vervalt de mogelijkheid om de muziek te downloaden.

Je krijgt 1 download links voor elke track die je koopt, die toegang geven tot een wav-bestand  OF een mp3-bestand.

Terugbetaling
Alle verkopen zijn definitief. Terugbetaling is niet mogelijk. Omdat alle muziek direct wordt geleverd als een digitale download zodra de betaling is ontvangen, is het onmogelijk voor u om muziek te retourneren voor een terugbetaling.
Je kunt de gehele track (met protectie ‘muziekfabriekonline’) beluisteren voordat  je een licentie koopt.

Naamsvermelding.
Koop je een licentie bij mij, dan hoef je www.muziekfabriekonline.nl niet te noemen.
Mocht je wel willen vermelden waar de muziek vandaan komt, dan mag dat op deze manier:

Muziek door: Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl

Privacy
www.muziekfabriekonline.nl respecteert uw privacy. Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Hieronder lees je onze uitgebreide privacy verklaring.

Misbruik & Schending van de licentievoorwaarden
Het is zoals eerder vermeld verboden om muziek door te verkopen of geven aan derden.
In geval van overtreding van de licentievoorwaarden zal www.muziekfabriekonline.nl hiervoor stappen ondernemen.

Disclaimer

www.muziekfabriekonline.nl is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de muziek of het onvermogen om de muziek te gebruiken. Aansprakelijkheid van www.muziekfabriekonline.nl kan in geen enkel geval  hoger zijn dan de werkelijke prijs betaald voor de licentie.

www.muziekfabriekonline.nl doet haar uiterste best om de website goed werkend te houden. Mocht de website onverwachts offline zijn, dan is www.muziekfabriekonline.nl  in geen enkel geval aansprakelijk voor schade als gevolg van de geplande of ongeplande systeem down time.

PRIVACY VERKLARING

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl, gevestigd aan Calle el 25, la Zamora, Santa Cruz de Tenerife, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Elianne Rumahloine geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Muziek Fabriek Online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Elianne Rumahloine. Contact gegevens kunt u onderaan deze privacyverklaring vinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekfabriekonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend op basis van de grondslagen toestemming en uitvoering van onze overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking:

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Muziek Fabriek Online op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigenbeheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af Yourhosting. Yourhosting verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partijmetagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Zakelijk email verkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

vertrouwelijk.

Betalingen
Voor het afhandelen betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

van directe bankoverschrijvingen.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Ayuda T Pyme. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Selfsonta. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Ayuda T Pyme en Selfconta is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Ayuda T Pyme en Selfconta gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muziekfabriekonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Elianne Rumahloine – www.muziekfabriekonline.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muziekfabriekonline.nl

Wijzigingen in het privacybeleid:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact gegevens:
info@muziekfabriekonline.nl
Calle el 25, la Zamora, Santa Cruz de Tenerife
0034633313305
Spaans BTW Nummer: Y1303231L